SKAGERAK: Konkrete målinger giver et værdifuldt overbliks

Hvordan arbejder man struktureret og dokumenterbart med miljø og klima?

Skagerak har brugt kortlægning af miljøpåvirkning som grundlag for omfattende ændringer i værdikæden til gavn for klimaet.