SKAGERAK: Konkrete målinger giver et værdifuldt overblik

Hvordan arbejder man struktureret og dokumenterbart med miljø og klima?

Skagerak har brugt kortlægning af miljøpåvirkning som grundlag for omfattende ændringer i værdikæden til gavn for klimaet.

Skagerak designer og producerer møbler i høj kvalitet på europæiske og asiatiske fabrikker med brug af materialer som træ, tekstiler, keramik og metal.

Skagerak arbejder målrettet med impact og ansvarlighed og har forpligtiget sig til Net Zero Emission inden 2030. Med sigte på at kunne sætte ind overfor de største udledninger, indledte Skagerak indsatsen med en samlet kortlægning af klimapåvirkning for værdikæden. Identifikation af forskellige risici og udslip har fungeret som beslutningsværktøj til at lave miljøorienterede indsatser med dokumenterbar effekt.

Med kortlægningen kunne de kigge på alle produkter – også de små elementer. Skagerak konstaterede, at transport af materiale til produktionen var skyld i en stor del af deres CO2-udledning, og man besluttede derfor at flytte produktionen tættere på de lokaliteter, hvor råmaterialerne blev produceret.


Skagerak har en række helt konkrete råd til andre virksomheder, der vil være mere bæredygtige:

  • Kortlæg værdikæden og husk også at kigge på services og data.
  • Vær realistisk og start et sted – man kan ikke nå det hele på en gang.
  • Ræk ud til andre virksomheder for at få inspiration og sparring, de fleste vil gerne deres erfaringer. Sådan bliver det nemmere at gå en grønnere fremtid i møde! 

Fordele for miljøet:

  • Dokumentation af miljøpåvirkninger giver målrettede indsatser.
  • Mindre CO2-udledning: ved at flytte produktionen tættere på råmaterialerne, er CO2-udledning fra transport minimeret.
  • Skagerak har sat sig for at have netto nul udledning af CO2 for scope 1 (direkte udledninger), 2 (udledninger fra indkøbt el og varme) og 3 (udledninger fra værdikæden) inden 2030.

Skagerak om kortlægning af miljøpåvirkning i værdikæden:

“Det behøver ikke at være enormt avanceret, man kan godt finde noget som ikke koster alverden, men som kan være enormt værdifuldt for ens virksomhed”

Mia Møgelgaard, Global Impact Manager, Skagerak.

Scroll til toppen