Hvad er due diligence for menneskerettigheder, miljø og klima?

Ifølge FN’s og OECD’s retningslinjer forventes det, at virksomheder arbejder struktureret for, at deres aktiviteter ikke skal have nogen negativ indvirkning på menneskerettighederne, og EU forventer i stigende grad at virksomheder tager ansvar for at undgå negativ indvirkning på både miljø og klima. Det gælder i hele værdikæden, så derfor har virksomheder også et medansvar for, hvordan en leverandør f.eks. behandler sine ansatte eller forurener.

Alle virksomheder i verden, herunder selvfølgelig også de danske, forventes at arbejde for at efterleve de internationale retningslinjer. Forventningen er afstemt i forhold til virksomhedernes størrelse, så der er ikke en forventning om, at I som SMV skal kunne løse alle udfordringer i jeres værdikæder. Der er dog en klar forventning om, at I adresserer eventuelle risici for negativ indvirkning på menneskerettigheder og miljø, som I er direkte forbundet med, f.eks. gennem jeres leverandørkæde.

Selv hvis I som virksomhed bidrager positivt til samfundet på ét eller flere områder, f.eks. igennem jeres arbejde med Verdensmålene, kan det aldrig opveje negativ indvirkning på menneskerettighederne, miljø og klima i andre aktiviteter.

De 6 due diligence skridt

Udgangspunktet for OECD’s retningslinjer for virksomheder er en model med 6 skridt. Gennemgå dem alle, så går I struktureret til værks i arbejdet med at adressere menneskerettigheder og miljø i jeres værdikæde.

Due diligence er en løbende proces, hvor arbejdet aldrig er slut, men hvor resultaterne bliver bedre år for år. Målet er, at de forskellige skridt i processen hele tiden forbedres og styrkes, og at modellen bliver en integreret del af jeres måde at drive virksomhed på.

De forslag til praktiske handlinger som I finder i denne guide skal ikke ses som en udfyldende liste, da ikke alle vil være relevante for alle virksomheder eller sektorer, og der kan være andre handlinger, der ikke er nævnt.

Lovgivning på vej for de store vil også påvirke SMV’er:

EU er ved at gøre det lovpligtigt for de største virksomheder at udvise due diligence for menneskerettigheder, miljø og klima i deres værdikæder. Selv om lovgivningen ikke kommer til at gælde SMV’er, forventes det at kravene til de store virksomheder vil komme til at have indflydelse på de mindre virksomheder gennem deres plads i de globale leverandørkæder. De større virksomheder forventes nemlig at efterspørge information fra SMV’erne til deres egen due diligence-proces. Det forventes også at de store virksomheder vil pålægges at hjælpe SMV’er i deres forsyningskæde med at opfylde due diligence-kravene, så I står ikke alene i møde med arbejdet.

Fordele ved at arbejde med due diligence for menneskerettigheder

Langt de fleste virksomheder ønsker at handle ansvarligt og bidrage positivt til samfundet, men det kan være svært at vide, hvor der skal sættes ind. Arbejder I aktivt og systematisk med due diligence for menneskerettigheder, miljø og klima, kan processen synliggøre alt det gode, I allerede gør – og finde de steder, hvor der er plads til forbedring.

Minimer risici

Dårlige forhold for medarbejdere fører til øget sygefravær, nedsat arbejdseffektivitet og høj personaleomsætning. Miljø- og klimapåvirkninger kan true jeres forretningsgrundlag på sigt. Derudover kan I risikere, at der sker brud på menneskerettighederne eller alvorlige miljøpåvirkninger i jeres værdikæde, uden at I ved det. Disse brud eller påvirkninger er alvorlige nok i sig selv.

Skab tæt leverandørsamarbejde

Due diligence-arbejdet vil styrke jeres samarbejde med leverandørerne. Et tæt leverandørsamarbejde kan gøre forretningen mere modstandsdygtig, skabe innovativ udvikling, effektivisere produktionsprocessen og sikre en mere smidig produktudvikling – alt sammen til gavn for virksomheden.

Mød andres forventninger

Kunder, medier, medarbejdere, leverandører, offentlige institutioner, NGOer og banker interesserer sig i stigende grad for, hvordan virksomheders aktiviteter påvirker samfundet, herunder menneskerettigheder, miljø og klima.

Følg lovgivning

Flere lande har i de seneste år indført national lovgivning, der retter sig mod en eller flere menneskerettigheder. Er I leverandør til, eller kunde hos, en eller flere store virksomheder, bør I overveje, hvordan deres skærpede leverandørkrav vil påvirke jer.

Øg jeres konkurrencefordel

Arbejder I allerede nu med due diligence for menneskerettigheder, miljø og klima, kan I få en konkurrencemæssig fordel på både B2C- og B2B-markeder samt en styrket forhandlingsposition.

Skab et bedre overblik

Når I dokumenterer, hvordan I kortlægger og mindsker evt. negative indvirkninger på menneskerettigheder, miljø og klima, får I en øget bevidsthed om, hvordan I tager ansvar og bidrager til samfundet.

Gode råd før I begynder

  1. Lav jeres egen proces: Det er ikke et krav, at I skal starte med at lave en politik, men det er et vigtigt værktøj til at sætte retningen for jeres arbejde og sikre, at virksomheden forpligter sig på at skabe effektfulde processer. Uden retning og engagement bliver det efterfølgende arbejde rigtig svært. Hvis det virker uoverskueligt med en formel politik, kan I starte med at formulere en forpligtelse der fortæller, I har startet denne rejse. Når I er blevet klogere gennem skridt 2 etc. kan I vende tilbage til udarbejdelsen af en politik for menneskerettigheder.
  2. Kortlæg risiko for mennesker og miljø ­– ikke for virksomheden: Normalt arbejder en virksomhed for at undgå risici for egen virksomhed, såsom finansiel, operationel, eller omdømmerisiko. Due diligence handler derimod om en udadvendt tilgang til risiko, såsom sandsynligheden for negative påvirkninger på mennesker, miljø og samfund, som virksomheder forårsager, bidrager til eller som de er direkte knyttet til. Tag menneskerettighedsbrillerne på og fokusér på, hvor og hvordan jeres aktiviteter påvirker mennesker. Det gælder f.eks. egne medarbejdere, leverandøransatte, befolkningen i lokalsamfund, kunder etc. Gør det samme når i fokuserer på miljø og klima.
  3. Tag en dyb indånding: Due diligence kan virke overvældende. Særligt, hvis I har mange produkter og forskellige leverandører. Vores anbefaling er, at I tager ét område ad gangen, afhængigt af jeres ressourcer og kapacitet. Arbejdet er en proces, og I vil løbende blive bedre til den proces. Der er en forventning om, at I arbejder målrettet med området, og at I kan dokumentere jeres valg – men ingen forventer, at I er perfekte eller har styr på alle risici fra dag et.
  4. Tal med omverdenen: Ræk ud til andre og tal om jeres udfordringer. Man bliver klogere af at tale med hinanden.

Om denne guide

Denne guide henvender sig til små- og mellemstore virksomheder – dvs. virksomheder med 2 til 250 ansatte, på tværs af brancher. Due diligence for menneskerettigheder er relevant, uanset om I er på B2C- eller B2B-markedet, importerer, eksporterer eller har egen produktion i Danmark.

Guidens formål er at hjælpe SMV’er i deres arbejde med due diligence for menneskerettigheder, miljø og klima – uanset virksomhedens størrelse og ressourcer. I guiden er der både inspiration til, hvor I skal starte, og hvordan I kan styrke jeres nuværende processer.

Guiden er udarbejdet af Etisk Handel Danmark. En første version af guiden - fokuseret på menneskerettigheder og målrettet fødevareklyngen - blev udarbejdet  i samarbejde med Landbrug & Fødevarer og Arla, medfinansieret af Erhvervsstyrelsen.

Guiden må ikke ændres, reproduceres eller oversættes uden forudgående skriftlig aftale med Etisk Handel Danmark. Brug af guiden i undervisningssammenhæng må kun ske med klar kreditering af Etisk Handel Danmark, herunder med tydelig logoangivelse.

Gør som 1308 andre

bæredygtighedsnørder

Bliv klogere på at gøre din virksomhed eller organisation (endnu) mere bæredygtig og ansvarlig.

Få nyheder, viden og arrangementer i din mailbox.

Du kan til enhver tid afmelde dig med et enkelt klik.

Dette felt er til validering og bør ikke ændres.