Vurder risikoen for mennesker, miljø og klima i virksomhedens aktiviteter

Risikovurdering i praksis

Her identificerer I de risici for negativ indvirkning på menneskerettigheder, miljø og klima der findes i deres værdikæde, for derefter at prioritere, hvor der først skal sættes ind med konkret handling og opfølgning.

Processen med due diligence for menneskerettigheder, miljø og klima kræver, at I vurderer jeres værdikæde i forhold til risici for mennesker og natur – ikke for virksomheden. Tag menneskerettigheds- og miljø-brillerne på, og fokusér på, hvor og hvordan jeres aktiviteter kan have en negativ indvirkning. Tal med eksperter og organisationer, der kender til problematikkerne; de er jeres kritiske venner og kan pege på eventuelle blinde vinkler.

Der er to elementer i jeres arbejde med risikovurdering. Først danner I jer et samlet risikobillede, hvorefter I skal prioritere jeres indsats. For hvert område kan I finde mere information og konkrete værktøj på undersiderne.

Hvem er det, virksomheden minimerer risikoen for?

Husk at tage menneskerettigheds- og miljøbrillerne på!

Når I laver jeres risikovurdering, skal I have blik for de påvirkede mennesker og miljøet. Det er en øvelse, der kræver træning, og flere virksomheder har haft succes med at involvere lokale fagforeninger og NGO’er til at hjælpe med at identificere risici. For menneskerettigheder kan I komme omkring alt fra leverandøransatte, lokale bønder, frugtplukkere, fabriksarbejdere og rengøringspersonale, til de lokale beboere i nærheden af jeres produktion, de folk, der transporterer ting til og fra produktionen og dem, der bruger jeres produkter. På miljø- og klimasiden kan I se på bl.a. CO2-udledninger, vandforbrug, forurening, afskovning og biodiversitet i hele værdikæden.

Her kan du læse, hvordan Nordic Fruit lærte at spotte flere risici i deres samarbejde med Folkekirkens Nødhjælp.

Spørgsmål i en risikovurdering

Når I ser på jeres værdikæde med menneskerettighedsbrillerne på, er det relevant at forholde jer til:

– Hvilket menneske kan det gå ud over?

– Hvilke menneskerettigheder er der tale om?

– Hvilket økosystem, dyr eller plante kan det gå ud over?

– Hvilke negative miljø- og klimaindvirkninger er der tale om?

– Hvor alvorlig er den negative indvirkning?

– Hvordan hænger den sammen med jeres virksomheds aktiviteter?

– Hvad er sandsynligheden for, at rettighederne bliver overtrådt?

– Hvad er sandsynligheden for at negative miljø-og klimaindvirkninger sker?

Det forventes ikke, at I finder svarene på disse spørgsmål alene. Tal med andre om det. Det kan eksempelvis være medarbejdere, fagforeninger og NGO’er. Undersøg også om der findes mulighed for at samarbejde på tværs af sektorer. Eksempelvis samarbejder forskellige fødevare- og fodervirksomheder i Dansk Alliance for Ansvarlig Soja. Her tales løbende om forskellige risici i værdikæden fra afskovning til arbejdstagerrettigheder.

Hvor alvorlig er den negative indvirkning?

For at vurdere hvor alvorlig en negativ indvirkning eller skade er, kan I bruge følgende kriterier:

  1. Skala: hvor alvorlig er den negative indvirkning eller skade på mennesker eller miljø?
  2. Omfang: hvor mange mennesker kan blive påvirket? Hvor stort et landområde påvirkes?
  3. Mulighed for oprejsning: kan der rettes op på skaden?

Et eksempel på menneskerettigheder i praksis

Hvordan kan følgende rettighed relatere sig til jeres virksomhed?
Ingen må holdes i slaveri eller trældom; slaveri og slavehandel under alle former skal være forbudt.

Specielt indenfor landbruget og fødevareindustrien er brug af sæsons- og migrantarbejdere relativ udbredt. Undersøg derfor, hvordan rekrutteringsprocesser generelt foregår i leverandørens land eller region.

Er der risiko for, at processen er skadelig eller uhensigtsmæssig for de mennesker, der skal ansættes?

F.eks. kan migrantarbejdere blive påtvunget et højt gebyr for overhovedet at få et arbejde. Nogle vil være nødsaget til at “betale” det gebyr med arbejdskraft, så de havner i decideret gældsarbejde.

Hvis I mistænker, at noget ikke sker på ordentlige vilkår, anbefaler vi, at I undersøger leverandørens rekrutteringsproces grundigt.

Bed dem f.eks. om at uddybe følgende, så får I en indikation på, om der er risiko for slaveri, i en eller anden form, i jeres værdikæde:

– Hvordan er arbejdsforholdende?
– Hvordan foregår rekrutteringsprocessen?
– Er den intern eller outsourcet til et rekrutteringsbureau?

Læs alle menneskerettighederne her, og se eksempler på negativ indflydelse i “Min virksomhed og menneskerettigheder”

Hvad er negativ miljø-og klimaindvirkning?

En god tommelfingerregel er at al produktion indebærer potentiel miljø-og klimapåvirkning, så hvordan forventes virksomheder at håndtere det?

EU lægger op til at de største Europæiske virksomheder ved deres forretningsmodeller og strategi, skal bidrage til unionens grønne omstilling, samt at undgå en opvarmning på mere end 1,5 grad, som fastsat af Paris aftalen. Virksomheder der modvirker disse to målsætninger, er derfor i risiko for at påføre negativ indvirkning på miljø og klima.

Vurder klimapåvirkning ved at forstå, hvor i værdikæden der udledes CO2. Derefter kan I arbejde konkret med at reducere, hvor det er muligt og der, hvor der er størst udledning. For eksempel så står materialebrug for 70% af alle CO2-udledninger.

Brug Klimakompasset, der giver oversigt over virksomhedens CO2 udledning, og kan bruges til at finde de punkter i værdikæden der har de største udslip

Vurder miljøpåvirkning ved at kortlægge miljøskadelige materialer og processer. Materialer skal dyrkes eller udvindes og processeres, transporteres og afskaffes. Derudover bruges vand og kemikalier i mange produktionsprocesser.

Fordele ved risikovurdering

  • I kender de relevante risici for negativ indvirkning på mennesker, miljø og klima
  • I kan prioritere jeres indsats
  • I kan stille de rigtige spørgsmål til leverandører og interessenter

Sådan kommer I i gang

Der er to elementer i jeres arbejde med risikovurdering. Først danner I jer et samlet risikobillede, hvorefter I skal prioritere jeres indsats. Klik på nedenstående bokser for at få mere information og konkrete værktøj.

Dan et samlet risikobillede

Kortlæg alle potentielle og reelle negative
indvirkninger på menneskerettigheder

Prioriter og udvælg

Prioritér jeres indsats, og skab fokus for jeres videre arbejde

TOP TIP

Tag ansvar for den værdikæde din virksomhed er en del af. Du kan ikke lægge hele ansvaret over på leverandøren, men du kan sørge for kun at vælge de leverandører, der er bevidste om menneskerettigheder, miljø og klima og kan redegøre for, hvad de gør på området.

Se hvordan andre arbejder med menneskerettigheder, miljø og klima

Om denne guide

Denne guide henvender sig til små- og mellemstore virksomheder – dvs. virksomheder med 2 til 250 ansatte, på tværs af brancher. Due diligence for menneskerettigheder er relevant, uanset om I er på B2C- eller B2B-markedet, importerer, eksporterer eller har egen produktion i Danmark.

Guidens formål er at hjælpe SMV’er i deres arbejde med due diligence for menneskerettigheder, miljø og klima – uanset virksomhedens størrelse og ressourcer. I guiden er der både inspiration til, hvor I skal starte, og hvordan I kan styrke jeres nuværende processer.

Guiden er udarbejdet af Etisk Handel Danmark. En første version af guiden - fokuseret på menneskerettigheder og målrettet fødevareklyngen - blev udarbejdet  i samarbejde med Landbrug & Fødevarer og Arla, medfinansieret af Erhvervsstyrelsen.

Guiden må ikke ændres, reproduceres eller oversættes uden forudgående skriftlig aftale med Etisk Handel Danmark. Brug af guiden i undervisningssammenhæng må kun ske med klar kreditering af Etisk Handel Danmark, herunder med tydelig logoangivelse.

Gør som 1308 andre

bæredygtighedsnørder

Bliv klogere på at gøre din virksomhed eller organisation (endnu) mere bæredygtig og ansvarlig.

Få nyheder, viden og arrangementer i din mailbox.

Du kan til enhver tid afmelde dig med et enkelt klik.

Dette felt er til validering og bør ikke ændres.
Scroll to Top